Tag: เชื่อมเหล็ก

  • ประเภทของลวดเชื่อม

    ประเภทของลวดเชื่อม

    หัวใจสำคัญของการเชื่อมประสานอลูมิเนียมให้ประสบความสำเร็จ นอกจากทักษะฝีมือของช่างแล้ว ลวดเชื่อมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานออกมาดีมากที่สุดด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีลวดเชื่อมแล้วจะทำให้งานสำเร็จได้อย่างโดยง่ายแบบเหล็ก เพราะยังจะต้องมีการคำนวนถึงลวดที่เหมาะสมกับงานมาใช้อีกด้วย ซึ่งถ้าหากเลือกผิดมันก็จะส่งผลให้งานเกิดการเสียหายได้ ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ลวดเชื่อม 1.คุณสมบัติความแข็งแรงของชิ้นงาน 2.ลักษณะรูปร่าง และความหนาของชิ้นงานเป็นแบบใด หากเป็นงานมีโครงสร้างมีความหนาและมีความซับซ้อนของรูปร่าง ก็ควรจะเลือกใช้ลวดที่มีความเหนียวมากเป็นพิเศษ  3.ชนิดของกระแสไฟก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะลวดเชื่อมบางชนิดจะเชื่อมได้ผลดีกับไฟกระแสตรง หรือบางชนิดก็จะเชื่อมได้ดีกับไฟกระแสสลับ ฉะนั้นผู้ใช้งานจึงควรเลือกลวดให้เข้ากับรูปแบบการใช้ไฟฟ้าให้ดีเสียก่อน 4.ดูก่อนว่างานที่ได้มามีส่วนผสมของโลหะใดบ้าง จากนั้นจึงเลือกลวดเชื่อมที่มีส่วนผสมเหมือนกันกับชิ้นงานนั้น ๆ มาดำเนินการ ลวดเชื่อมที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 6 แบบ ได้แก่ 1.ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ ( Flux Cored Wire )  มีลักษณะเป็นม้วนแกนกลวง โดยบรรจุด้านในด้วยสารพอกอยู่ภายในลวด ไม่เหมือนกับลวดเชื่อมธูปไฟฟ้าที่ใช้สารพอกอยู่ภายนอกลวดเชื่อม อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นลวดเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมได้เร็วและสวยงาม มันจึงค่อนข้างมีราคาซื้อขายที่มากเป็นพิเศษ 2.ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์ หรือ ลวดเชื่อมธูป ( Covered Welding Electrode )  เป็นลวดเชื่อมที่ได้รับความนิยมกันมากที่สุด โดยมีลักษณะเป็นก้านคล้ายกับธูป ภายในเป็นลวดโลหะ มีทั้งแบบ เหล็ก และ แบบสแตนเลส ราคาไม่สูงมาก สามารถหาซื้อได้ง่าย มีให้เลือกด้วยกันหลากหลายขนาด ตั้งแต่ […]